Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

Soubor 001 (12)

Ve čtvrtek 15. června proběhly obhajoby absolventských prací našich letošních deváťáků. Stejně jako v předchozích dvou letech i letošní deváťáci od září zpracovávali pod vedením zvolených učitelů téma, které jim je z nějakého důvodu blízké a o kterém se chtěli dozvědět víc. Jak se dnes ukázalo, volba vhodného a zajímavého tématu je prvním krokem k úspěchu. Neméně velmi důležité je také dobře zformulovat výzkumnou otázku a odpověď na ni dobře metodologicky uchopit.

Po několikaměsíční práci dnes se dnes žáci postavili před komisi a spolužáky z 9. i 8. A, aby svoji práci představili a obhájili. A nelze než konstatovat, že se jim to dařilo výborně. Na obhajoby se deváťáci pečlivě připravili, měli nachystané kvalitní prezentace a zvládli nervozitu i trému. Měli jsme z nich velikou radost.

Přejeme jim hodně štěstí v další cestě za poznáním a věříme, že i vypracování absolventských prací pro ně bylo dobrou přípravou na tuto cestu.

Moc děkujeme všem kolegům za hodiny času, které strávili s deváťáky při vedení jejich prací.