Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

plp7

Městská část Praha 7 ve spolupráci s vedením základních škol zřídila obědové konto pro děti ze sociálně slabých rodin. Na tzv. fond solidarity / konto solidarity a na obědové konto lze přispívat na transparentním účtu ČS a.s. 2003844339/0800. Za Vaše případné příspěvky předem děkujeme.