Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

books

Všichni, kdo chtějí podpořit vzdělávání v Základní škole Františky Plamínkové, mají možnost od pondělí 5. března do 13. března 2018 přinést a darovat své knihy.

Knihy můžete předat panu vrátnému ve vestibulu školy. Vítány jsou české i zahraniční tituly. V pondělí a v úterý 12. a 13. března si pak můžete ze všech knih některou vybrat a zakoupit. Výtěžek z prodeje škola použije na nákup nových titulů do školní knihovny. Prodej knih bude probíhat od 8.00 do 17.00 v přízemí školy.

Neprodané knihy zůstanou ve školní knihovně nebo budou odevzdány do sběru a za získané prostředky opět zakoupeny nové knihy pro děti.