Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

 img 4971

První jarní den navštívilo 1. a 5. oddělení Městskou knihovnu Prahy 7, kde se všechny děti seznámily s provozem knihovny a zároveň měly možnost získat čtenářskou kartu.
Příští návštěvu knihovny máme domluvenou na 18. dubna od 14h.