Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

img 20180314 144421

Dne 14. března navštívily děti z 2. a 3. oddělení školní družiny Městskou knihovnu v Praze 7. V úvodní hodině se děti seznámily s chodem knihovny, rozdělením a řazením knih, výpůjční dobou a s tím, jak se mají chovat ke knihám. Všem dětem se v knihovně moc líbilo.