Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

dscn3384

Děti z 2. oddělení školní družiny s paní vychovatelkou Pořízovou na začátku školního roku využily aktivity inspirované divadelními technikami. Cílem bylo seznámit se, naučit se jména spolužáků a procvičit soustředění. Děti si hravé odpoledne moc užily.