Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

IMG 3913

V pondělí 23. dubna jsme opět uspořádali den Hrdé školy - Den Země. Paní učitelky Tůmová a Novotná připravily interaktivní učebnu plnou zajímavostí - mikroskopování, soutěže, videa,  ochrana ohrožených živočichů nebo třídění odpadu. Všechny děti se zapojily do bádání, mnohé si vyzkoušely a hlavně se dozvěděly spoustu nového o přírodě a o planetě, na které žijeme. 
 
V ten den se také otevřel Kabinet
 kuriozit, kde si všichni mohli prohlédnout exponáty, které se opravdu jen tak nevidí! Třídy druhého stupně provedly navíc půdní sondu v Letenských sadech.
 
Celý den pomáhala organizovat 9.A, která svou roli průvodců a pomocníků zvládla na jedničku. Milí žáci 9.A, milé paní kolegyně, moc děkujeme za skvělé nápady a za ochotu dělat věci, které mají smysl!