Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

soubor 003 (4)

Ve čtvrtek 1. června vyrazila 9. A s paní učitelkou Kateřinou Střelickou do Břevnovského kláštera. Prostředí Břevnovského kláštera je optimálním místem pro propojení výuky dějepisu a výtvarné výchovy. Kromě dějin Břevnovského kláštera a raného českého státu se žáci zaměřili na charakteristické prvky barokní architektury. Prohlédli si přilehlé zahrady a Oranžerii a diskutovali o vlivu člověka na estetičnost životního prostředí.