Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

dscn3525

Ve středu 25. dubna navštívilo 1. a 5. oddělení Školní družiny knihovnu Prahy 7, kde byly pro děti připraveny křížovky, rébusy a doplňovačky. Závěrem si děti mohly půjčit knížky nebo vyzvednout čtenářský průkaz.