Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

soubor 000 (6)

V úterý 23. května proběhlo v odpoledních hodinách školní kolo soutěže Zlatý slavík. V porotě zasedly paní učitelka Jana Kalašová, Alena Pragerová a Markéta Štěpánová. A o vítězích rozhodly takto:

Kategorie 1. ročník
1. místo Emma Minks, 1. A
2. místo Marie Kotůlková, 1. B
3. místo Adéla Stričková, 1. A

Kategorie 2. ročník
1. místo Dorota Nosálková, 2. A
2. místo Sophia Šporclová, 2. B
3. místo Tereza Thielová, 2. C

Kategorie 3. ročník
1. místo Josip Šuto, 3. A
2. místo Viktor Topoli, 3. B
3. místo Anna Brejchová, 3. C

Kategorie 4. ročník
1. místo Eleonor Makris, 4. B
2. místo Alžběta Cinková, 4. A
3. místo Daniel Thein, 4. B

Čestná uznání kolektivům
Václav Holý, Kristián Abt, Lucián Šedivec, Lukáš Bejšovec 2. C
Kristýna Kočicová, Julie Pecinová, 6. A