Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo

1. – 2. místo fotbal, plavání, 23 hlasů
3. místo basketbal, 18 hlasů
4. místo volejbal, 17 hlasů
5. místo vybíjená, 15 hlasů
6. místo atletika, 14 hlasů
7. místo gymnastika, 13 hlasů
8. místo tenis, 12 hlasů
9. místo bruslení, 8 hlasů
10. – 11. místo běhání, jízda na koni, 7 hlasů
12. místo přehazovaná, 6 hlasů

A dále floorbal, horolezectví, step, lyže, box, T-ball, snowboard, švédské války, softball, baseball.

Děkujeme dětem ze školního klubu za sečtení hlasů.