Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

soubor 009 (2)

V pondělí 24. dubna předala paní učitelka Eva Canales ceny vítězům výtvarné soutěže, ve které děti ilustrovaly básně španělské básnířky Glorie Fuertes. V Instituto Cervantes, kde jsou práce dětí vystaveny, byli jako nejlepší ilustrátoři vybráni Adam Jakubička, 7. A, Jakub Kholl, 7. B, Emma Kafková, 7. B, Eliška Kořínková, 7. A, Anežka Němcová, 7. A, Matěj Mlejnek, 7. A a David Smutný, 6. A. Moc gratulujeme.