Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

soubor 004 (2)

Ve středu 19. dubna vyrazili španělštináři ze 6. a 7. tříd s paní učitelkou Evou Canales a Lucií Šilarovou do Instituto Cervantes. V instutu byl pro žáky připraven program zaměřený na 100. výročí narození významné španělské básnířky Glorie Fuertes. Žáci byli v institutu rozděleni do skupin a na třech stanovištích plnili různé úkoly. Vše v kontextu tvorby Glorie Fuertes. Již před návštěvou v institutu žáci 6. a 7. tříd v rámci hodin výtvarné výchovy s paní učitelkou Šárkou Novotnou, Květou Braunovou a Lenkou Šimánkovou vytvářeli ilustrace k básním Glorie Fuertes. Jejich práce jsou nyní vystaveny v Instituto Cervantes. Nejlepší práce byly oceněny. Takovéto projekty jsou nesmírně důležité pro podporu motivace žáků o studium cizího jazyka.

My name is Teresa Izquierdo and I'm the librarian of Cervantes Institute.
I am writing to thank you for having participated in the Cultural week of Cervantes Institute by book's day. It has been a pleasure to work with the team of Eva Canales teacher, and also to thank her for having trusted us. We hope that this type of activities can continue next year, and the colaboration with your College also.

Sincerely,

Teresa Izquierdo Revilla
Bibliotecario
INSTITUTO CERVANTES PŘI ŠPANĚLSKÉM VELVYSLANECTVÍ