Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

soubor 009 (2)

V pondělí 24. dubna se školní družina zúčastnila akce Městské části Praha 7 Den Země. Na jednotlivých stanovištích děti plnily zadané úkoly, za které je čekala odměna. Děti se dozvěděly, jak mají správně třídit odpad nebo jak se mají starat o les. Mohly si také pohladit hady. Dětem se akce za slunečného počasí moc líbila.