Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

soubor 000 (7)

V pátek 21. dubna proběhl cvičný požární poplach a evakuace školy. Žáci i pedagogický sbor trénovali, jak se zachovat v případě požáru, zachovat chladnou hlavu a rozvahu a jak bezpečně opustit školní budovu.