Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

p1120883

V úterý 9. května vyrazili žáci z 5. A a 5. B s paní učitelkou Šárkou Novotnou a Lenkou Šimánkovou v rámci předmětu Člověk a jeho svět do expozic Pedagogického muzea. Žáci mimo jiné viděli, jak vypadala škola v dobách dávno minulých, v době 1. republiky i v socialistickém období, a měli možnost usednout do školních lavic. Vyzkoušeli si psaní brkem i na psacích strojích. Seznámili se blíže s osobnostní Jana Ámose Komenského i jeho dílem Didactica magna. Z obrazů, na kterých je Komenský zachycen, potom skládali mozaiku jeho životních osudů. V rámci návštěvy muzea také žáci zhlédli výstavu uspořádanou k 300. výročí Marie Terezie.