Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

dsc 2535

V pátek 12. května se třída 3. B s paní učitelkou Alenou Pragerovou vydala na exkurzi do Třídírny odpadů ve Vysočanech. Děti si prohlédly třídící linku, dozvěděly se mnoho o recyklaci plastů, papíru, skla i elektrospotřebičů. Poučily se o šetrném přístupu k životnímu prostředí. Ve škole potom žáci doplnili pracovní listy a tím si upevnili získané znalosti. Exkurze spadá do průřezového tématu environmentální výchova, jehož cílem je prohloubit vztah dětí k životnímu prostředí a jeho ochraně.