Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

Logolink OP VVV hor barva cz

Od 1. 9. 2017 je naše škola zapojena do projektu Šablony ZŠ Fr. Plamínkové s RVJ Praha 7, Fr. Křížka 2.

Projekt na podporu a rozvoje vzdělávání našich žáků a osobnostně profesního rozvoje pedagogů je spolufinancován Evropskou unií.

sablony