Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

Název školy Základní škola Fr.Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků
Adresa školy Fr. Křížka 490/2, 170 00, Praha 7
IČO 62930958
e-mail skola@plaminkova.cz
ID datové schránky ssqkn4n

Ředitelka školy    
Mgr. Jarmila Macečková tel. : 233 378 851, 733 106 029 maceckova@plaminkova.cz

Paní ředitelku, prosíme, kontaktujte přednostně emailem. Obratem se Vám ozve.

Stat. zástupkyně ředitelky    
Mgr. Šárka Maroušková tel. : 233 376 108 marouskova@plaminkova.cz 
Zástupkyně ředitelky    
Mgr. Marie Mrkusová tel. : 777 199 631 mrkusova@plaminkova.cz 
Hospodářka školy    
Jana Rybová tel. : 233 379 109, fax. 222 998 138 hospodarka@plaminkova.cz
Výchovný poradce    
Mgr. Lenka Šimánková tel. : 775 110 271 simankova@plaminkova.cz
  Konzultační hodiny úterý 13:45 - 15:00
Školní metodik prevence Speciální pedagog   
Mgr. Šárka Maroušková tel. : 233 379 109 marouskova@plaminkova.cz
Školní psycholog  9 – 13 hod., v ostatním čase mailem  
Mgr. Kateřina Matoušková tel. : 770 120 122 matouskova@plaminkova.cz
Vedoucí ŠD    
Mgr. Romana Burdychová tel. : 222 998 130, 603 147 256 burdychova@plaminkova.cz
Školní klub    
Miluše Nováková   novakova@plaminkova.cz
Vedoucí ŠJ    
Gabriela Přibylová tel. : 233 378 870, 775 480 399 jidelna@plaminkova.cz
Školník    
Tomáš Komínek tel. : 222 998 123 skolnik@plaminkova.cz

Úřední hodiny hospodářky školy
denně od 7 - 14:30 hodin