logo

Školní rok 2016/2017

Děkujeme Vám všem, kteří škole pomáháte, ať již prostřednictvím Spolku rodičů nebo přímo, finančně či osobně.

Za dary děkujeme
Spolku rodičů při ZŠ Fr. Plamínkové s RVJ
Společnosti Datart (manželům Černým)
Paní Andree Bednaříkové
Společnosti Ricardo Prague (Marcele Martínkové)
Paní Romaně Hůlkové
Paní Janě Píšové

Za sponzorský dar 10 000 Kč panu Pavlu Šporclovi

Za osobní pomoc děkujeme
Spolku rodičů při ZŠ Fr. Plamínkové s RVJ
Paní Marcele Martínkové
Paní Renatě Říhové
Paní Janě Skalkové

Za barevný tisk školního časopisu Plameňák děkujeme
Panu Jiřímu Žujičovi

Rok 2015/2016
Děkujeme za reklamní předměty a další dárkové předměty manželům Kváčovým, Mrázovým, paní Tereze Vančurové, paní Tereze Kulované, manželům Oblukovým, manželům Benetkovým, paní Bambouskové, paní Janě Skalkové, rodičům Sárky Hajašové. Obrovské díky ale patřívšem dalším rodičům, kteří nechávají dary anonymně ve vrátnici. Těšíme se, až je budeme moci dětem při nejrůznějších významných příležitostech předávat.

Děkujeme také za historické dokumenty i předměty, které nám nosíte.
Děkujeme panu Cedericu Louvelovi za besedy s našimi francouzštináři.
Děkujeme paní Janě Skalkové za sérii dvou workshopů zaměřených na HR a pracovní právo pro žáky 9. tříd.
Děkujeme paní Tereze Černé za workshopy v oblasti kariérového poradenství pro žáky 9. tříd.
Děkujeme paní Marcele Martínkové za zapojení naší školy do projektu Firemní dobrovolnictví, v jehož rámci mimo jiné navštívili školu dobrovolníci z technických oborů.
Děkujeme paní Ivetě Veselé za knihy věnované do anglické knihovny a Janě Kostelecké za knihy věnované do české knihovny.
Děkujeme paní Lence Vostré, mamince Kryštofa Zaspala z 1.C za to, že škole věnovala do české knihovny knihy z nakladatelství Academia a z Ústavu pro českou literaturu. Kromě knih škole věnovala také hodnotnou publikaci Dějiny československého komiksu 20. století.
Děkujeme panu Jiřímu Žujičovi za vydání časopisu Plameňák.
Děkujeme paní Pecinové a Kašparové za čas strávený prací pro školu, děti i rodiče. A všem maminkám, které se zapojují do nejrůznějších akcí, například Pancake Day.

Děkujeme rodičům i zaměstnancům, kteří škole věnovali předměty či zajistili výukové aktivity ve školním roce 2014/2015

 • Panu Jiřímu Marouškovi za dárkové předměty.
 • Paní Monice Všetečkové za dárkové a reklamní předměty.
 • Paní Voithové za dárkové předměty.
 • Paní Ivaně Pecinové za věcné i finanční dary škole.
 • Paní Karolíně Čápové za zajištění přednášky o péči o domácí mazlíčky pro děti 2. tříd s panem Martinem Kvášem.
 • Panu Andreji Hroncovi za zprostředkování nákupu nového interaktivního projektoru iData od EPSON za velmi příznivou cenu.
 • Rodině Černých za kávovar pro učitele.
 • Paní Marcele Kašparové a Ivaně Pecinové za finanční příspěvek skotskému dudákovi.

Prostřednictvím Občanského sdružení škole přispěli následující rodiče

 • Xiong Lihong (Milada Linová)
 • Key Travel – Tomáš A. Karpíšek
 • Lenka Černá
 • Adriana Jelínková
 • Jiří Martínek
 • Jiřímu Bejšovci

Děkujeme paní Evě Hudečkové za knižní dar (knihy The Little Brother Golem).

Následujícím rodičům děkujeme za dary, příspěvky i pomoc v roce 2013/2014

 • Panu a paní Borákovým za příspěvek na zakoupení knih do anglické knihovny
 • Paní Tereze Vančurové za příspěvek na zakoupení knih do anglické knihovny
 • Anonymnímu dárci za příspěvek na zakoupení pomůcek na fyziku
 • Panu a paní Walkerovým za sbírku knih do anglické knihovny
 • Paní Veronice Louvel za reklamní předměty a věcné výhry
 • Paní Skorkovské za reklamní a dárkové předměty
 • Dále děkujeme panu Randy Myersovi a Grahamu Walkerovi za přednášky v anglickém jazyce pro žáky 2. stupně.