logo

Vážení rodiče,

dovolte, abychom Vás informovali o postupu prací na nové školní jídelně a kuchyni pro ZŠ Fr. Plamínkové.

Stavební a zařizovací práce jsou prakticky dokončené. Od půlky týdne proto chceme začít do kuchyně postupně stěhovat nádobí a koncem týdne navážet potraviny. Pokud vše dobře dopadne, v pondělí, dne 6.11.2017, budou moci paní kuchařky začít vařit a vydávat jídla.

Předpokladem je úspěšné kolaudační řízení, které by mělo být definitivně ukončeno v pátek, dne 3.11.2017. Po předchozích zkušenostech s nespolehlivostí sdružení zhotovitelských firem nechceme předjímat jeho výsledek, zatím však nic nenasvědčuje tomu, že by mělo dojít k dalšímu nepříjemnému odkladu a zdržení. O výsledku kolaudace a tím pádem i o definitivním potvrzení výdeje obědů od 6.11.2017 Vás budeme v průběhu pátku informovat na webových stránkách školy.

Bohužel se vinou zhotovitelských firem nepodařilo dodržet ani říjnový termín zprovoznění kuchyně, byť pouze o několik dní. Ujišťujeme Vás, že ve spolupráci s právními zástupci městské části podnikáme veškeré nezbytné kroky k tomu, aby firmy nesly za nedodržování smluvně ujednaných termínů plnou odpovědnost. Finanční penále, které narůstá každým dnem, hodláme, jak už jsme přislíbili, využít ve prospěch školy, jejích zaměstnanců a žáků. O podrobnostech Vás budeme dále informovat.

V mezičase dohlížíme na to, aby firmy odváděly veškeré práce v nezbytné kvalitě a nová kuchyně s jídelnou tak mohly spolehlivě a bez reklamací sloužit svému účelu. Provizorní výdej obědů budeme zajišťovat až do zprovoznění nové kuchyně, žáci proto nikdy nezůstanou bez oběda.

Děkujeme za pochopení.

V případě jakýchkoli dotazů jsme k dispozici.

S úctou,
Pavel Vyhnánek, M.A.
zástupce starosty MČ Praha 7

e-mail: vyhnanekp@praha7.cz
tel.: 220 144 256
mobil: 739 342 067
kancelář. č. 216