img 20171004 131301

Od začátku školního roku všechny paní učitelky a vychovatelky, které se zúčastnily mobility Erasmus+, využívají různé metody a postupy, kterými se inspirovaly během prázdnin.V hodinách napříč ročníky a předměty zapojují nejrůznější aktivity, které nejen oživují výuku, ale především pomáhají lepšímu porozumění probírané látce, zlepšují dovednosti v jazycích či pozitivně působí na klima ve třídě. Netradiční metoda skupinového čtení, shrnutí a vyprávění v angličtině oživila tento týden hodinu angličtiny v 6.A.