PB

Naši žáci mohou sami rozhodnout o tom, jak ve škole ​smysluplně ​využít 50 000,-, které do projektu vložila MČ Praha 7.​
Cílem projektu je​ ​zlepšit komfort žáků ve škole​,​ posílit zodpovědnost žáků za chod školy, ​utužit ​vztah žáků ke škole a ​jejímu ​vybavení​,​ a v neposlední řadě také naučit naše žáky zodpovědně a ​demokraticky rozhodovat a zlepšit jejich finanční gramotnost.

Žáci podají návrhy na z​velebení školy a diskutují je.​ ​O návrzích pak hlasují a projekty, které získají nejvíce hlasů, jsou vedením školy realizovány.​ Díky tomuto projektu se žáci učí demokratickému a zodpovědnému chování, jsou kreativní a ​zajímají se o prostředí, ve kterém se pohybují.

​Učitelé a vedení školy získají možnost s dětmi diskutovat na zajímavá témata a také mnoho nápadů k realizaci v budoucnu.​

Harmonogram projektu:

5. 9. Začátek projektu

do 12.9. Sběr nápadů a návrhů​ - zástupci školního parlamentu vybírají od svých spolužáků nápady a návrhy, ty jsou pak vedením školy vyhodnoceny buď jako nerealizovatelné, tedy technicky neproveditelné, nebo realizovatelné, tedy ty, které postupují do dalšího kola výběru

​20.9. Navrhování; diskuse a prezentace ve 14h​ v tělocvičně​ - žáci ​prezentují své

projekty a snaží se získat podporu spolužáků

2. - 6. 10. Kampaně​ finálových nápadů​ - navrhovatelé finálových projektů a jejich podporovatelé vedou kreativní a férovou kampaň, a snaží se na svou stranu přesvědčit co největší počet spolužáků a rodičů

9. 10. Volby​ žáků a rodičů 3. - 9. tříd​

​Více o školním pébéčku zde: https://www.d21.me/cs/school-pb/​