20170911 101659

ne 11. 9. 2017 se třídy 2.A a 2.B s paní učitelkou Klátovou a Caldovou zúčastnily programu "Den Integrovaného záchranného systému" na Výstavišti. Děti si vyzkoušely první pomoc, povídaly si s paní záchranářkou, hasičem i dopravním strážníkem. Akce se velmi vydařila a všichni si odnesli cenné zkušenosti.