P1120943

Školní rok 2017/2018 jsme zahájili za krásného počasí 4. 9. 2017. Do prvních tříd nastoupilo 52 nadšených prvňáčků. Na školním dvoře je přivítal pan radní Pavel Zelenka, paní ředitelka Jarmila Macečková a paní učitelky Jana Kalašová a Alena Pragerová.

My ostatní jsme se všichni moc těšili na shledání po prázdninách. I když jsme strávili společně jen jednu hodinu, stihli jsme si povyprávět letní zážitky a seznámit se s novým rozvrhem hodin a se školním řádem.