logo

11. 9. Uveřejnění rozpisu učitelů a navržených témat

· Do 22. 9. Výběr tématu, 1. Konzultace s vedoucím práce

· Do 16. 10. Seznam literatury a zdrojů

· Do 20. 11. Zpracovaná teoretická část včetně správně provedených citací a zdrojů

· Do 26. 1. Odevzdání práce na nečisto. Zpracovaná teoretická i praktická část včetně úvodu a závěru.

· Do 19. 2. Vedoucí práce vrátí práci s komentáři, návrhy úprav

· Do 14. 5. Odevzdání práce na čisto včetně formátování a tisku

· Do 28. 5. Vedoucí práce a oponent předají žákovi posudky k práci

· Do 20. 6. Příprava obhajoby, prezentace práce a individuální předobhajoby s vedoucím práce

· 21. nebo 22. 6. Obhajoby