Název školy Základní škola Fr.Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků
Adresa školy Fr. Křížka 490/2, 170 00, Praha 7
IČO 62930958
e-mail [email protected]
ID datové schránky ssqkn4n

Ředitelka školy    
Mgr. Jarmila Macečková tel. : 233 378 851, 733 106 029 [email protected]

Paní ředitelku, prosíme, kontaktujte přednostně emailem. Obratem se Vám ozve.

Stat. zástupkyně ředitelky    
Mgr. Šárka Maroušková tel. : 233 376 108 [email protected] 
Zástupkyně ředitelky    
Mgr. Marie Eiblová tel. : 777 199 631 [email protected] 
Hospodářka školy    
Jana Rybová tel. : 233 379 109, fax. 222 998 138 [email protected]
Výchovný poradce    
Mgr. Lenka Šimánková tel. : 775 110 271 [email protected]
Školní metodik prevence Speciální pedagog   
Mgr. Šárka Maroušková tel. : 233 379 109 [email protected]
Školní psycholog  9 – 13 hod., v ostatním čase mailem  
Mgr. Kateřina Matoušková tel. : 770 120 122 [email protected]
Vedoucí ŠD    
Mgr. Romana Burdychová tel. : 222 998 130 [email protected]
Školní klub    
Miluše Nováková   [email protected]
Vedoucí ŠJ    
Gabriela Přibylová tel. : 233 378 870, 775 480 399 [email protected]
Školník    
Tomáš Komínek tel. : 222 998 123 [email protected]

Úřední hodiny hospodářky školy
denně od 7 - 14:30 hodin