Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

Basketball in English

Výuka anglického jazyka v 1. třídě

rp

MATHeatre a MATHFactor

 

 Reading comapnion

English Singing Contest Flamingo - obvodní kolo