Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

unnamed unnamed 1

Naše škola je zapojena do projektu Držíme krok ...reg.č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000030

Příjemcem a realizátorem projektu je Somatopedická společnost, z.s.
Doba realizace: 1. říjen 2016 - 30. červen 2018
Cílem projektu je podpořit odborné kompetence pedagogů pro práci ve třídách s jazykovou, sociální a kulturní heterogenitou, přispět k vytvoření vlastního strategického plánu multikulturní výchovy školy a zajistit optimální klima školy v interkulturním kontextu.

Projekt je financován Evropskou Unií v rámci Operačního programu - Praha - pól růstu.