Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo

Platby SRPŠ
  • číslo účtu SRPŠ : 2212242/5500
  • minimální příspěvek do SRPŠ : 500,-Kč / rodina / celý školní rok 2015/2016
  • do popisu pro příjemce uveďte celé jméno dítěte,
  • specifický symbol (SS): první číslice = ročník, druhá číslice 1 = A; 2 = B; 3 = C (například 1.A = 11; 5. B = 52 atd.
Pokud přispějete 1.000,-Kč a výše, vystavíme Vám darovací smlouvu, kterou pak můžete použít na snížení daňového základu.

V případě dotazů nebo Vašeho zájmu osobně zúčastnit práce v SRPŠ kontaktujte paní Ivanu Pecinovou i.pecinova@post.cz nebo paní Marcelu Kašparovou kasparka@seznam.cz.

„SRPŠ"
Občanské sdružení rodičů při ZŠ Fr. Plamínkové

Zde je malý přehled toho, co jsme finančně a společnou prací zajistili během předchozího školního roku:

1. Zakoupili jsme odměny na Halloween.
2. Na Mikuláše jsme pro první stupeň připravili balíčky, pro druhý stupeň každému mandarinku.
3. Na Den Epiphanie jsme napekli ve školní jídelně koláče pro všechny třídy a koupili jsme hroznové víno a sýry.
4. Na Pancake Day jsme společnými silami udělali 400 ks palačinek. Tyto palačinky si děti následně zdobily a snědly.
5. Na Tartan Day jsme dětem vyrobily ozdobné tartanové mašličky pro děti a zaplatili pravého skotského dudáka v kiltu. Poutavě dětem vyprávěl o Skotsku a jeho tradicích a zahrál na skotské dudy.
6. Financovali jsme celý pronájem sálu Domovina na cizojazyčnou školní akademii.
7. Ocenili jsme 5 nejlepších absolventských prací žáků z 9.tříd, a to dárkovou poukázkou do knihkupectví.
8. Na konci školního roku jsme přispěli na ceny do školní soutěže o nejlepší čtenářský deník v angličtině a na ceny pro vítěze celoroční projektové soutěže v angličtině.
9. Dále se nám podařilo přes "SRPŠ" získat peněžními dary příspěvek na doplnění školní knihovny v AJ.

Cílem naší činnosti je podporovat vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi rodiči, učiteli a vedením školy.
Naše poděkování patří všem členům SRPŠ za zájem a solidaritu, jež všichni projevili.

Děkujeme!
Ivana Pecinová a Marcela Kašparová

docZápis ze schůze OS ze dne 2. 10. 2014

EasyCookieInfo